Category Archives POWERSHELL

Aşağıdaki script kullanılarak, paylaşım üzerinden eklemiş olduğunuz bütün yazıcıları kaldırabilirsiniz.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputer & "rootcimv2") Set colInstalledPrinters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * From Win32_Printer Where Network = True") For Each objPrinter in colInstalledPrinters objPrinter.Delete_ Next

Aşağıda yer alan script ile paylaşıma açılmış olan yazıcıları istediğiniz makinaya tanıtabilirsiniz.Örneğimizde, kendi makinamıza(127.0.0.1) PrintServer üzerinde tanımlı olan Hp yazıcıyı ekledik.Bilgileri kendi yapınıza göre güncelleyerek, içeriği notepad'e atıp .VBS olarak kaydedip kullanabilirsiniz. strComputer = "127.0.0.1" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputer & "rootcimv2") Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * From Win32_Printer Where Local = TRUE") If colPrinters.Count = 0…

Aşağıdaki script kullanılarak bilgisayarlarınızı domain'e alabilirsiniz.Örneğimizde, Smakbuloglu domaininde Administrator yetkisi ile domain üyelik işlemi gerçekleştirdik.İçeriği notepad'e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz. Const JOIN_DOMAIN = 1 Const ACCT_CREATE = 2 Const ACCT_DELETE = 4 Const WIN9X_UPGRADE = 16 Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED = 32 Const JOIN_UNSECURE = 64 Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128 Const DEFERRED_SPN_SET = 256 Const INSTALL_INVOCATION = 262144 strDomain =…

Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruba üye yapabilirsiniz.Örneğin, Serhad isimli kullanıcıyı Power Users grubuna üye yaptık.İçeriği notepad'e yapıştırıp uzantısını .VBS yaparak kullanabilirsiniz. strComputer = "." Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Power Users") Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Serhad") objGroup.Add(objUser.ADsPath) Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruplardan silebilirsiniz.Örneğin, Smakbuloglu domainindeki Deneme isimli kullanıcıyı Local Administrators grubundan sildik.İçeriği notepad'e yapıştırıp uzantısını…

Pc yazan yere yeni bilgisayar ismini girip, dosya uzantısını VBS yaparak çalıştırabilirsiniz. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2") Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_ComputerSystem") For Each objComputer in colComputers err = objComputer.Rename("Pc") Next

Local Administrator şifresini değiştirmek için aşağıda yer alan script'i kullanabilirsiniz.Password yazan yere yeni şifreyi yazıp, VBS olarak kaydedip çalıştırıyoruz. strComputer = "." Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Administrator, user") objUser.SetPassword "Password" objUser.SetInfo

Network üzerinde paylaşıma açılmış olan bir klasörü clientlara Map yapmak için aşağıdaki Batch File veya VBS Script’i kullanabilirsiniz. 1)Batch File Net use Z: \1.1.1.1share /user:domainusername password 2)VBS Script Option Explicit Dim objNetwork, strRemotePath1 Dim strDriveLetter1 strDriveLetter1 = "M:" strRemotePath1 = "\1.1.1.1share" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1

Katılımsız Windows Vista kurulumu için cevap dosyası hazırlamanıza yardımcı olacağını düşündüğüm bir websitesi. http://dc412.org/unattend.php

Windows PowerShell ile alakalı makale serimize devam ediyoruz.Daha önceki bölümlerde ne olduğuna bakıp kurulumunu yapmıştık bu makalede ise PowerShell üzerinde cmdlet kullanımına bakmaya devam edeceğiz.PowerShell serisinin 3. bölümünde,yani bu makalede WMI Scripting kullanımı,Matematiksel işlemler,Alias oluşturulması silinmesi ve sürücülerimizin yönetimini nasıl yapabileceğimizi anlatacağım.     WMI Scripting kullanımı   Get-wmiobject komutu kullanılarak da ister uzaktaki bir makinanın ya da local çalışmış…

Windows PowerShell ile alakalı makale serimize devam ediyoruz.Daha önceki bölümlerde ne olduğuna bakıp kurulumunu yaptıktan sonra sıra geldi PowerShell ile alakalı komutları(cmdlet) incelemeye.Bu makalede PowerShell üzerinde kullanabileceğimiz Cmdletlere,Pipeline ve Scripting kullanımına bakacağız. Windows Power Shell Cmdlet kavramı Bir cmdlet(Command-Let) Windows PowerShell’de objeleri işleyen tek özellikli bir komuttur.Yani cmdlet PowerShell’in komut dizimidir.Bu komut dizimlerinin tamamı .Net platform’u tarafından fonksiyonel olarak desteklenmektedir..Net…

Close