Network üzerinde paylaşıma açılmış olan bir klasörü clientlara Map yapmak için aşağıdaki Batch File veya VBS Script’i kullanabilirsiniz.

1)Batch File

Net use Z: \1.1.1.1share /user:domainusername password

2)VBS Script

Option Explicit
Dim objNetwork, strRemotePath1
Dim strDriveLetter1

strDriveLetter1 = "M:"
strRemotePath1 = "\1.1.1.1share"

Set objNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)

objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1

Close