Aşağıdaki script kullanılarak, paylaşım üzerinden eklemiş olduğunuz bütün yazıcıları kaldırabilirsiniz.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz.

strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\” & strComputer & “rootcimv2”)

Set colInstalledPrinters = objWMIService.ExecQuery _
(“Select * From Win32_Printer Where Network = True”)

For Each objPrinter in colInstalledPrinters
objPrinter.Delete_
Next

Close