Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruba üye yapabilirsiniz.Örneğin, Serhad isimli kullanıcıyı Power Users grubuna üye yaptık.İçeriği notepad’e yapıştırıp uzantısını .VBS yaparak kullanabilirsiniz.

strComputer = “.”
Set objGroup = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Power
Users”)
Set objUser = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Serhad”)
objGroup.Add(objUser.ADsPath)

Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruplardan silebilirsiniz.Örneğin, Smakbuloglu domainindeki Deneme isimli kullanıcıyı Local Administrators grubundan sildik.İçeriği notepad’e yapıştırıp uzantısını .VBS yaparak kullanabilirsiniz.

strComputer = “.”
Set objAdmins = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrators”)
Set objGroup = GetObject(“WinNT://Smakbuloglu/Serhad”)
objAdmins.Remove(objGroup.ADsPath)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close