Local Administrator şifresini değiştirmek için aşağıda yer alan script’i kullanabilirsiniz.Password yazan yere yeni şifreyi yazıp, VBS olarak kaydedip çalıştırıyoruz.

strComputer = “.”
Set objUser = GetObject(“WinNT://” & strComputer & “/Administrator, user”)
objUser.SetPassword “Password”
objUser.SetInfo

Close