Tag Archives windows powershell

 Windows Powershell ile bir çok yönetimsel işler yapılabilmektedir.Bunlardan bir diğer ise işletim sisteminde yüklü olan driverlar hakkında bilgi almaktır.Örneğin, aşağıdaki komut ile disk yapımız hakkında bilgi alabiliriz.

Server üstündeki Fiziksel diskleriniz hakkında bilgi almak için Powershell'i kullanabilirsiniz.Aşağıdaki komut sunucu üzerindeki toplam disk ve boyutları hakkında bilgi vermektedir. Get-WmiObject -Query "select * from win32_logicaldisk where drivetype = '3'"

Windows Powershell 3.0'ı kullanarak Active Directory üzerindeki herhangi bir nesnenin ne zaman oluşturulduğunu veya ne zaman değişiklik yapıldığını öğrenebilirsiniz. DSQuery * “CN=TestUser,CN=Users,DC=<YourDomainName>, DC=<Com>” –Attr WhenCreated  WhenChanged

Windows Powershell 3.0 kullanarak, Windows 8 üzerindeki Printer ismini rename yapabilirsiniz.Get-Printer komutunun, Rename-Printer fonksiyonu kullanılarak bu işlem yapılabilir. Get-Printer -Name 'Lazer' | Rename-Printer -NewName 'HpLazer'

Close