Windows Powershell 3.0’ı kullanarak Active Directory üzerindeki herhangi bir nesnenin ne zaman oluşturulduğunu veya ne zaman değişiklik yapıldığını öğrenebilirsiniz.

DSQuery * “CN=TestUser,CN=Users,DC=<YourDomainName>, DC=<Com>” –Attr WhenCreated  WhenChanged

Active Directory Üzerindeki Nesne Ne zaman Oluşturuldu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close