Powershell Kullanarak Klasör İzinlerinin GörüntülenmesiWindows Powershell 3.0 kullanarak, Windows 8 üzerindeki Printer ismini rename yapabilirsiniz.Get-Printer komutunun, Rename-Printer fonksiyonu kullanılarak bu işlem yapılabilir.

Get-Printer -Name ‘Lazer’ | Rename-Printer -NewName ‘HpLazer’

Close