Etiket Arşivi map network

Aşağıdaki script kullanılarak birden fazla paylaşıma açılmış olan klasörü map yapabiliriz.Örneğimizde, Server altındaki Share1, Share2 ve Share3 klasörlerini M, P ve S sürücü harflerine atadık. Option Explicit Dim objNetwork, strRemotePath1, strRemotePath2, strRemotePath3 Dim strDriveLetter1, strDriveLetter2, strDriveLetter3 strDriveLetter1 = "M:" strDriveLetter2 = "P:" strDriveLetter3 = "S:" strRemotePath1 = "\ServerShare1" strRemotePath2 = "\ServerShare2" strRemotePath3 = "\ServerShare3" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1,…

Network üzerindeki paylaşımı map yapmak istediğiniz zaman, bazı durumlarda kullanıcı ve şifre kullanılması gerekebilir.Bunun için aşağıdaki script kullanılabilir.Örneğimizde, Serhad isimli kullanıcı ve şifresi ile \ServerShare yolundaki klasöre bağlandık. Option Explicit Dim objNetwork Dim strDriveLetter, strRemotePath, strUser, strPassword, strProfilestrDriveLetter = "K:" strRemotePath = "\ServerShare" strUser = "Serhad" strPassword = "Passw0rd" strProfile = "false" Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter, strRemotePath, _ strProfile,…

Kapat