Aşağıdaki script kullanılarak birden fazla paylaşıma açılmış olan klasörü map yapabiliriz.Örneğimizde, Server altındaki Share1, Share2 ve Share3 klasörlerini M, P ve S sürücü harflerine atadık.

Option Explicit
Dim objNetwork, strRemotePath1, strRemotePath2, strRemotePath3
Dim strDriveLetter1, strDriveLetter2, strDriveLetter3

strDriveLetter1 = “M:”
strDriveLetter2 = “P:”
strDriveLetter3 = “S:”
strRemotePath1 = “\ServerShare1
strRemotePath2 = “\ServerShare2
strRemotePath3 = “\ServerShare3

Set objNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter2, strRemotePath2
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter3, strRemotePath3

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiketleri ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kapat