Tag Archives map network drive script

Network üzerinde paylaşıma açılmış olan bir klasörü clientlara Map yapmak için aşağıdaki Batch File veya VBS Script’i kullanabilirsiniz. 1)Batch File Net use Z: \1.1.1.1share /user:domainusername password 2)VBS Script Option Explicit Dim objNetwork, strRemotePath1 Dim strDriveLetter1 strDriveLetter1 = "M:" strRemotePath1 = "\1.1.1.1share" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1

Close