Tag Archives VBS

Aşağıdaki script'e istediğimiz uzantıları ekleyerek, çalıştırılan bilgisayarda belirtilen uzantıların bulunup otomatik olarak silinmesini sağlayabiliriz.Örneğimizde, MP3 ve WMA uzantılı dosyaların silinmesini sağladık. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2") Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3' OR Extension = 'wma'") For Each objFile in colFiles objFile.Delete Next

Pc yazan yere yeni bilgisayar ismini girip, dosya uzantısını VBS yaparak çalıştırabilirsiniz. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2") Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_ComputerSystem") For Each objComputer in colComputers err = objComputer.Rename("Pc") Next

Close