Etiket Arşivi domain

Aşağıdaki script kullanılarak bilgisayarlarınızı domain’den çıkartabilirsiniz.Örneğimizde, Administrator yetkisi ve şifresi(Password) ile domain disjoin işlemi gerçekleştirdik.İçeriği notepad’e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz. strServer = "." Set objWMI = GetObject("winmgmts:\" & strServer & "rootcimv2") strWQL = "select * from Win32_ComputerSystem" Set objInstances = objWMI.ExecQuery(strWQL,,48) For Each objInstance in objInstances p_Password = "Password" p_UserName = "Administrator" p_FUnjoinOptions = 0 intResult = objInstance.UnjoinDomainOrWorkgroup(p_Password, p_UserName,…

Kapat