Powershell Kullanarak Klasör İzinlerinin GörüntülenmesiAşağıdaki veya ekteki Powershell scripti kullanılarak, Active Directory ortamında ki kapalı olan bütün kullanıcı hesapları listelenebilir.Powershell scriptini, AD Module for Windows Powershell’de çalıştırmanız gerekiyor.

Search-ADAccount -AccountDisabled | where {$_.ObjectClass -eq ‘user’} | FT Name,ObjectClass -A

Close