Windows Server 2012 R2 ile Gelen Yenilikler

Windows Server 2012 R2 değişen işletme ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda her ölçekteki kuruma ait, erişilebilirlik ve esneklik özelliklerini artırmaktadır.Server Core, Windows Server işletim sistemine değerli yeni işlevler ve güçlü geliştirmeler eklemektedir.Server 2012 R2 ile, yeni Web araçları, sanallaştırma teknolojileri, güvenlik geliştirmeleri ve yönetim yardımcı uygulamaları ile zamandan tasarruf sağlama, maliyetleri düşürme ve bilgi teknolojileri altyapınız için sağlam bir temel sunulmaktadır.

 

KOLAY YÖNETİM

Dağıtımı ve yönetimi oldukça kolay olan Windows Server 2012 R2, bunun yanında serverlarınızın iş yükünün tümü ve uygulama gereksinimleriniz için sağlam bir temel sunmaktadır.Bir kalite simgesi olan Windows Server, güvenilirliği ve gelişmiş yüksek erişilebilirlik özellikleri, kritik uygulamalarınız ve verilerinizin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.

 

  • Server Manager, Server 2012 R2 öncesi işletim sistemlerinde kurulum aşamasında karşımıza gelen, ancak Server 2012 R2 ile minumum kurulum süresi hedeflendiğinden dolayı karşılaşmadığımız bu tür seçenekleri konfigürasyon yapabileceğimiz bir mmc konsoludur.Böylelikle yöneticinin işletim sistemi kurulum sürecine doğrudan katılması zorunluluğunu da ortadan kaldırmış olur.Bilgisayar ismi, saat ve tarih ayarları, ip adres gibi bilgileri görüntüleyip değiştirmemizi ve sunucuyu var olan bir etki alanına üye yapmamızı sağlamaktadır.

Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 üzerinde bulunan, Initial Configuration Task, Configure Your Server, Manage Your Server Wizard ve Add Remove Windows Components gibi birçok özelliğin yerini almıştır.Server Manager, sunucu için gerekli olan rolleri kolayca seçip yönetebilmemizi, kurabilmemizi ve kaldırabilmemizi sağlamaktadır.Rollerin konfigürasyonu ve ortak sunucu yönetim görevlerinin basitleştirilmesi amacıyla üzerinde bulunan sihirbazlar yoluyla ihtiyaç duyulan herşeyi tek bir arabirimde toplar.

Şekil 1.1 Server Manager ile sunucu rolleri, özellikleri yönetilebilirken bunların yanında olay takibi, zamanlanmış görevler, yedekleme ve disk yönetimi gibi pek çok yönetimsel işler tek konsolda toplanmıştır.

 

  • Windows PowerShell, Microsoft çıkartmış olduğu ürünler de sürekli olarak komut satırından ziyade grafiksel arayüze yoğunlaşmıştır.Tabi ki bu, ürünlerde komut satırının olmadığı veya scripting uygulamalarının yapılamadığı anlamanına gelmemektedir.Daha önceki ürünlerde Netsh, Windows Script Host (WSH), Windows Management Instrumentation (WMI) gibi komut yazım dilleri bulunmaktaydı.Ancak bunlar belirli bir yere kadar basit konfigürasyonlara destek verebiliyordu.Sunucular üzerinde daha gelişmiş ayarların yapılabilmesi için Microsoft, Windows PowerShell’i çıkardı. Windows PowerShell bir komut satırı uygulamasıdır.Komut satırı kullanıcıları ve script yazarlarına .NET Framework gücünü veren bir ortamıdır.İlerleyen bölümlerde daha derinlemesine açıklayacağımız bir teknoloji olduğunu belirtmekte fayda var.

Şekil 1.2 Windows PowerShell birçok yazılım üreticisinin de üzerinde yazılım geliştirdiği bir yapı haline gelmiştir. Active Directory, Exchange Server gibi farklı platformlar için de geliştirilen komutlar ile bu yazılımlarında yönetimi sağlanmaktadır.

 

  • Resource Monitor, hem fiziksel hem de sanal sunucu ortamınızı sürekli olarak izliyebilmek ve sorunları hızlı bir şekilde tespit edip çözümleyebilmek için güçlü araçları kullanımınıza sağlar. Bu araç sayesinde sunucunuzu oluşturan donanım altyapısı, işletim sisteminize ait servisler, uygulamalarınız, ağ bağlantıları ile ilgili anlık bilgileri takip etmeniz sağlanmaktadır. Data Collector Set’le ile problem çözümü için sunucunuzun size ilettiği verileri toplayarak raporlar ile daha kolay yorumlayabilirsiniz.

 

Şekil 1.3 Windows Reliability and Performance Monitor ile sunucunuzun çalışması süresince netip etkiler altında kaldığını ve alt sistemlerin performans değerlerini izleyebilirsiniz.

 

  • Server Core, Grafiksel arayüzden yönetileyemen ve “Windows Without windows” yakıştırması yapılan bu yeni nesil Microsoft Server ailesinin en son incisi olan işletim sistemi gercekten de önümüzdeki yıllarda şirket networklerinde yerini alacağını göstermektedir.Grafiksel arayüz olmadığından dolayı Minumum servis ile çalışabilmektedir, tabi ki bununla doğru orantılı olarak da guzel performans sergilemektedir.

Aynı zamanda daha düşük donanım ile çalıştığından dolayı, fazla maliyette bir nebze olsun engellenmiş gözükmektedir.Tabi bu durum Server Core’un üstleneceği yük ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

Şekil 1.4 Server Core kurulu bir sunucu açıldığında kullanıcının karşısına gelen ekran görüntüsü yukarıdaki gibidir. Olur da komut satırı ekranı yanlışlıkla kapatılırsa Görev Yöneticisi içerisinden tekrar açılabilir.

 

  • Windows Deployment Services (WDS), Eski adıyla Remote Installation Service (RIS) yeni adıyla Windows Deployment Services (WDS) ,işletim sisteminin network üzerinden kurulabilmesini ve aynı zamanda hızlı bir şekilde çok sayıda makinanın kurulmasına yönelik daha basit, daha yüksek seviyede güvenli araçlar sunmaktadır.

Windows deployment servisinin bileşenleri 3 kategori de toplanmıştır:

a)Sunucu Bileşenleri (Server Components): İstemcilerin Ağ üzerinden boot edilebilmelerini ve işletim sisteminin network üzerinden kurabilmesi için gerekli olan Pre-Boot Execution Environment (PXE) server ve Trial File Transfer Protocol (TFTP) içeren bileşendir.

b)İstemci Bileşenleri (Client Components): Windows Pre-Installation Environment (WindowsPE) içinde çalışan ve grafik ara  yüz sunan bir bileşendir.Bu sayede kullanıcılar seçmiş oldukları imajlar ile kuruluma başlarlar.

c)Yönetim Bileşenleri (Management Components): Bu bileşen, sunucu ve istemci bilgisayarlarının imajlarının yönetimini kolaylaştıran araçlar içermektedir.

Şekil1.5 Windows Deployment Services ile Lite Touch Installation işlemi oldukça basitleştirilmiştir.

 

  • Failover Clustering Wizard, genel bilgi teknolojileri bilgisine sahip kişilerin bile yüksek seviyedeki kümeleme (cluster) çözümlerini kullanmalarını daha kolay hale getirir.Internet Protokol versiyon 6 (IPv6) ile artık tam olarak entegredir, ayrıca dağınık coğrafi konumlarda bulunan kümeleme birimlerinin artık, aynı IP subnetinde olması ya da karmaşık Virtual Local Area Networks (VLANs) ile yapılandırılmış olmaları gerekmemektedir.

Şekil 1.6

 

  • Network Load Balancing (NLB), artık IPv6’yı desteklemektedir.Ayrıca aynı yük dengeleme kümeleri üzerinde birden fazla uygulamanın barındırılmasına izin veren birçok atanmış IP adresi desteğine sahiptir.

 

Şekil 1.7

 

  • Windows Server Backup, Ntbackup artık tarihe karıştı.Server 2012 R2’de yedek alma ve yedeği geri yükleme işlemleri için daha hızlı yedekleme teknolojisi içeren Windows Server Backup kullanılmaktadır.

Şekil 1.8 Windows Server Backup VSS altyapısı ile çalışan sistemlerin ImageBased yedeklerini alabilmektedir.Zamanlanmış görevlerde şifre kullanımı zorunluğununun kaldırılması sayesinde kesintiye uğramadan yedekleme için zamanladığınız görevler yıllarca tekrar müdehale gerekmeden çalışabilecektir.

Close