Server 2008 ile alakalı başka bir makale ile yine birlikteyiz.Bu makalede, Windows Server 2008’i genel olarak inceleyip,bu ürün ile birlikte hayatımıza katılan yeni özelliklerden bahsedeceğim.

Windows Server 2008 Ürününe Genel Bakış

Windows server 2008,IT uzmanlarının ve yöneticilerinin şirket networklerindeki sunucularının ve alt yapılarının yönetimini maksimum seviyeye çıkarmalarına yardımcı olmayı hedefleyerek bir dizi yenilik ile birlikte hayatımıza katılmıştır.Server 2008,her alanda kendinden önceki diğer server işletim sistemlerine nazaran bir çok değişiklik içermektedir.İlk etapda aklımıza gelen özelliklerinden bir kaçını saymak gerekirse Server 2008,performans,kolay yönetim,artırılmış güvenlik,kullanılabilirlik ve yönetim becerileri gibi niteliklere sahiptir.

Windows Server 2008, yeni nesil ağlara, uygulamalara ve Web hizmetlerine destek verecek şekilde tasarlanmış, bugüne kadar sürümü yapılan en ileri seviyedeki Windows Server işletim sistemidir.Server 2008 ile,sunucu kullanma deneyiminizi,sunucu üzerindeki uygulamaları geliştirebilme yeteneğinizi ve bunların yönetimini sağlayabilir,yüksek düzeyde güvenli bir network altyapısı oluşturabilirsiniz.Kurumunuzdaki teknolojiden maksimum seviyede yararlanabilir aynı zamanda teknolojik etkinliği ve değeri yükseltebilirsiniz.

Önümüzdeki 5 yıla damgasını vurucak olan Server 2008’in temeli kardeşlerine dayanmaktadır.Server 2008,kendisinden önce gelen Windows Server sürümlerinin başarılı ve güçlü yönleri üzerine yenilerini eklemiş, bunun yanında temel işletim sistemine çok değerli yeni işlevler getirmiştir.Yeni Web araçları, sanallaştırma teknolojileri, güvenlik geliştirmeleri ve yönetim yardımcı uygulamaları bize zamandan tasarruf sağlama, maliyetleri düşürme ve IT(Information Technology) altyapınız için sağlam bir temel sunma konularında yardımcı olmaktadır.

Üzerindeki karakteristlik özelliklerden bazılarını Windows server 2003 SP2 ve R2’deki yeniliklerden almıştır.Ancak,Server 2008 kendisinden önce çıkartılmış olan bu server işletim sistemlerinden daha fazla yenilik içermektedir.Microsoft,önümüzdeki yıllarda şirket networklerinde daha çok tercih edilecek olan bir çok yeni teknolojiyi Server 2008 üzerinde birleştirmiştir.Örneğin,Sanallaştırma teknolojileri(Hyper-V) ve Server Core aklımıza gelen ilk örneklerdir.

Server 2008,yine üzerinde tümleşik olarak bulunan Web teknolojileri ile sunucu altyapı ve güvenilirliliğini artırmanıza yardımcı olmaktadır.Genellikle her şirket senaryosunun temel amacı olan minumum maliyet,zamandan tasarruf,dinamik ve optimize bir sunucu mimarisi Server 2008 tarafından desteklenmektedir.IIS7,Server Manager,Windows PowerShell gibi yeni ve güçlü araçlar işletim sisteminiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza olanak tanımaktadır. 

Server 2008 ile İşletmeniz için Sağlam bir Temel oluşturma

Windows Server 2008’in,dağıtımı ve yönetimi kendinden önceki ürünlere nazaran kolaydır.Bu tip bir özelliğin yanı sıra sunucunuzun iş yükünü dengelemek ve uygulama gereksinimleriniz için sağlam bir temel sunmaktadır.Windows Server 2003 üzerinde bulunan Manage Your Server,Configure Your Server Wizard ve Add Remove Windows Components gibi birçok özelliğin yerini alan Server Manager,sunucu kurulumunu, konfigürasyonunu ve sürekli yönetimini basitleştiren ve hızlandıran,tümleşik bir yönetim sunmaktadır.

Yeni bir komut satırı olan ve .Net tarafından desteklenen Windows PowerShell’de Server 2008 ile birlikte sunulan özellikler arasındadır.PowerShell,IT yöneticilerinin rutin sistem uygulama ve takip görevlerini birden fazla sunucu üzerinde otomatik hale getirme imkânı tanımaktadır.Eski adıyla Remote Installation Service(RIS) yeni adıyla Windows Deployment Services,işletim sisteminin network üzerinden kurulabilmesini ve aynı zamanda hızlı bir şekilde çok sayıda makinanın kurulmasına yönelik daha basit, daha yüksek seviyede güvenli araçlar sunmaktadır.Ayrıca Windows Server 2008,Failover Clustering wizard,IPv6 desteği ve bunlar yanında Network Load Balancing gibi yönetimi zor olan işlevlerin,belirli seviyede IT bilgisine sahip kişiler tarafından bile kolaylıkla kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Windows Server 2008’deki bir diğer yenilik ise Server Core kurulum seçeneğidir.Bu yeni nesil Server işletim sistemi tamamen komut satırından yönetilmektedir.Yani herhangi bir grafiksel arayüz(GUI) yoktur.Server Core,server görevlerinin,kurulumlarının herhangi bir kullanıcı grafik arabirimi kullanılmadan,sadece gerekli temel komutlar ile yapılmasına izin verir.Bu yeni sürümde en temel amaç,minumum sistem kaynağı tüketip,maksimum işlev yerine getirmektir.Bundan dolayı da atak alanı bu yeni rol’de azaltılmıştır.Aynı zamanda herkes tarafından yönetimi sağlanamaz.IT personelinin de,destek vermeleri gereken sunucu görevlerine yönelik uzmanlaşmalarını sağlamış olur.

Windows Server 2008 ile Gelen Yenilikler

Windows Server 2008 değişen işletme ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda her ölçekteki kuruma ait,erişilebilirlik ve esneklik özelliklerini artırmaktadır.Server Core,Windows Server işletim sistemine değerli yeni işlevler ve güçlü geliştirmeler eklemektedir.Server 2008 ile,yeni Web araçları,sanallaştırma teknolojileri,güvenlik geliştirmeleri ve yönetim yardımcı uygulamaları ile zamandan tasarruf sağlama,maliyetleri düşürme ve IT altyapınız için sağlam bir temel sunulmaktadır. 

KOLAY YÖNETİM

Dağıtımı ve yönetimi oldukça kolay olan Windows Server 2008,bunun yanında serverlarınızın iş yükünün tümü ve uygulama gereksinimleriniz için sağlam bir temel sunmaktadır.Bir kalite simgesi olan Windows Server,güvenilirliği ve gelişmiş yüksek erişilebilirlik özellikleri,kritik uygulamalarınız ve verilerinizin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.

Initial Configuration Tasks,Windows Server 2008 ile birlikte yeni gelen bir konsoldur.Kurulumdan sonra ilk logon olduğumuz anda otomatik olarak çalıştırılır.Server 2008 öncesi işletim sistemlerinde kurulum aşamasında karşımıza gelen,ancak Server 2008 ile minumum kurulum süresi hedeflendiğinden dolayı karşılaşmadığımız bu tür seçenekleri konfigürasyon yapabileceğimiz bir mmc konsoludur.Böylelikle yöneticinin işletim sistemi kurulum sürecine doğrudan katılması zorunluluğunu da ortadan kaldırmış olur.ComputerName,Time Zone,Ip adres gibi bilgileri görüntüleyip değiştirmemizi ve Server’ı var olan bir domain’e üye yapmamızı sağlamaktadır.

Windows Server 2008 Genel Bakış ve Gelen Yenilikler

Server Manager,Windows Server 2003 üzerinde bulunan,Configure Your Server,Manage Your Server Wizard ve Add Remove Windows Components gibi birçok özelliğin yerini almıştır.Server Manager,server için gerekli olan rolleri kolayca seçip yönetebilmemizi, kurabilmemizi ve kaldırabilmemizi sağlamaktadır.Rollerin konfigürasyonu ve ortak sunucu yönetim görevlerinin basitleştirilmesi amacıyla üzerinde bulunan sihirbazlar yoluyla ihtiyaç duyulan herşeyi tek bir arabirimde toplar.

Windows PowerShell,Microsoft çıkartmış olduğu ürünler de sürekli olarak komut satırından ziyade grafiksel arayüze yoğunlaşmıştır.Tabi ki bu, ürünlerde komut satırının olmadığı veya scripting uygulamalarının yapılmadığı anlamına gelmemektedir.Daha önceki ürünlerde Netsh,Windows Script Host(WSH),Windows Management Instrumentation(WMI) gibi komut yazım dilleri bulunmaktaydı.Ancak bunlar belirli bir yere kadar basit konfigürasyonlara destek verebiliyordu.Sunucular üzerinde daha gelişmiş ayarların yapılabilmesi için Microsoft, Windows PowerShell’i çıkardı. Windows PowerShell bir komut satırı uygulamasıdır.Komut satırı kullanıcıları ve script yazarlarına .NET Framework gücünü veren bir ortamıdır.

Windows Reliability and Performance Monitor,hem fiziksel hem de sanal sunucu ortamınızı sürekli olarak izleyebilmek ve sorunları hızlı bir şekilde tespit edip çözümleyebilmek için güçlü araçları kullanımınıza sağlar.

Server Core,Grafiksel arayüzden yönetileyemen ve Windows Without windows yakıştırması yapılan bu yeni nesil Microsoft Server ailesinin en son incisi olan işletim sistemi gercekten de önümüzdeki yıllarda şirket networklerinde yerini alacağını göstermektedir.Grafiksel arayüz olmadığından dolayı Minumum servis ile calışabilmektedir, tabi ki bununla doğru orantılı olarak da guzel performans sergilemektedir.

Aynı zamanda daha düşük donanım ile calıştığından dolayı, fazla maliyette bir nebze olsun engellenmiş gözükmektedir.Tabi bu durum Server Core’un üstleneceği yük ile doğru orantılı olarak değişmektedir.

Windows Deployment Services (WDS),Eski adıyla Remote Installation Service(RIS) yeni adıyla Windows Deployment Services,işletim sisteminin network üzerinden kurulabilmesini ve aynı zamanda hızlı bir şekilde çok sayıda makinanın kurulmasına yönelik daha basit, daha yüksek seviyede güvenli araçlar sunmaktadır.

Windows deployment servislerinin bileşenleri 3 kategori de toplanmıştır:

a)Sunucu Bileşenleri (Server Components):İstemcilerin Ağ üzerinden boot edilebilmelerini ve işletim sisteminin network üzerinden kurabilmesi için gerekli olan Pre-Boot Execution Environment (PXE) server ve Trial File Transfer Protocol (TFTP) içeren bileşendir.

b)İstemci Bileşenleri (Client Components):Windows Pre-Installation Environment (WindowsPE) içinde çalışan ve grafik ara  yüz sunan bir bileşendir.Bu sayede kullanıcılar seçmiş oldukları imajlar ile kuruluma başlarlar.

c)Yönetim Bileşenleri (Management Components):Bu bileşen, sunucu ve istemci bilgisayarlarının imajlarının yönetimini kolaylaştıran araçlar içermektedir.

Failover Clustering Wizard,genel IT bilgisine sahip kişilerin bile yüksek seviyedeki clustering çözümlerini kullanmalarını daha kolay hale getirir.Internet Protokol versiyon 6 (IPv6) ile artık tam olarak entegredir,ayrıca dağınık coğrafi konumlarda bulunan clustering birimlerinin artık,aynı IP subnetinde olması ya da karmaşık Virtual Local Area Networks(VLANs) ile yapılandırılmış olmaları gerekmemektedir.

Network Load Balancing(NLB),artık IPv6’yı desteklemektedir.Ayrıca aynı NLB cluster üzerinde birden fazla uygulamanın barındırılmasına izin veren birçok atanmış IP adresi desteğine sahiptir.

Windows Server Backup,Ntbackup artık tarihe karıştı.Server 2008 backup ve restore işlemleri için daha hızlı yedekleme teknolojisi içeren Windows Server Backup kullanılmaktadır.

SANALLAŞTIRMA

 

İlk olarak sanallaştırma kavramını bir cümle ile açıklamak gerekirse,var olan ve kullanmış olduğumuz işletim sistemimiz üzerinde ikinci,üçüncü ve hatta dördüncü işletim sistemini kurmaktır.Burada bizim kullanmış olduğumuz ana işletim sistemini host olarak adlandırırsak üzerine kurmuş olduğumuz sanal makinaları ise guest olarak niteliyebiliriz.Bir diğer anlam olarak da sanallaştırma fiziksel bir şeyi mantıksal bir şeye dönüştürmektir.Örnek olarak,Xp işletim sisteminiz üzerine sanal olarak fiziksel makinadan bağımsız olarak kurmuş olduğumuz Linux(her ne kadar resmi destek olmasa da),Windows Server 2008,Vista gibi farklı platformları gösterebiliriz.

Microsoft’un sanallaştırma tarafında sunmuş olduğu en son ürün Hper-V’dir.Ayrı bir Lisanslamaya da sahip olan bu ürün,sanallaştırma konusunda rakiplerini bir hayli zorlayacaktır.Yeni nesil hipervizör tabanlı sanallaştırma teknolojisi Windows Server Hyper-V,birden fazla server rolünü tek bir fiziksel makina üzerinde bağımsız sanal roller halinde çalıştırmaktadır.Hyper-V ile amaçlanan,server donanım yatırımlarınızdan mümkün olan en iyi şekilde faydalanmanızdır.Ayrıca Windows dışındaki diğer işletim sistemi platformlarınıda tek bir sunucu üzerinde verimli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.Örneğin Linux gibi.Hyper-V’nin sahip olduğu basit lisanslama modelleri ile,sanallaştırmaya ait maliyet tasarruflarının getirdiği avantajlardan faydalanabilmek her zamankinden daha kolay.

Uygulamalar aynı zamanda Windows Server 2008 merkezi uygulama erişim teknolojileri kullanılarak da verimli bir şekilde sanallaştırılabilir.Terminal Services Gateway ve Terminal Services RemoteApp,standart Windows tabanlı programları ve uygulamaları client makinası yerine doğrudan bir terminal sunucu üzerinden işleterek,karmaşık VPN bağlantılarına ihtiyaç duymadan,bu uygulamalara herhangi bir uzak lokasyondan kolaylıkla erişilmesini sağlamaktadır.

Yeni nesil hipervizör tabanlı sunucu sanallaştırma teknolojisi Windows Server 2008 Hyper-V,farklı rolleri barındıran serverlarımızı birleştirme ve donanımlarımızı daha etkili şekilde kullanmamıza imkan tanımaktadır.Terminal Services (TS) üzerinde yapılan bazı geliştirmeler sayesinde sunum sanallaştırma gelişmiştir.Ayrıca daha sade lisanslama koşulları sayesinde bu teknolojilerin kullanımı da çok daha kolay hale gelmiştir. Şimdi buyrun madde madde gelen yeniliklere bakalım.

Windows Server 2008 Hyper-V,herhangi bir third party yazılım satın alma gereği duymadan,farklı server rolleri çalıştıran makinalarımızı tek bir fiziksel server üzerinde bağımsız sanal aygıtlar (VM) halinde çalıştırabilme imkanı sağlamaktadır.

●Her platformdaki işletim sistemini Hyper-V ile kullanabiliriz.Örneğin,Xp işletim sisteminiz üzerine sanal olarak fiziksel makinadan bağımsız olarak kurmuş olduğumuz Linux(Her ne kadar resmi destek olmasa da),Windows Server 2008,Vista gibi farklı platformları gösterebiliriz.

●Yeni kurulum seçenekleri IT ortamınıza en uyumlu sanallaştırma yöntemlerinin dağıtımını yapma imkanı tanır.

●En yeni donanım destekli sanallaştırma teknolojilerine sağlanan destek,en zorlu iş yüklerinin bile sanallaştırmasını mümkün kılar.Bu konuda AMD kendi çözümüne AMD-V,İntel ise Intel-IVT olarak adlandırmaktadır.Burada performans bakımından en büyük fark,donanım normalde yazılım tarafından gerçekleştirilecek olan yükü tamamen kendi üzerine almaktadır.Tabi ki her iki çözümünde kendisine göre avantajları ve dezavantajları vardır.Örneğin Yazılımsal ucuz ve fazla performans bekleyemiyeceğimiz,Donanımsal ise pahalı fakat daha performanslı çalışabilen bir çözümdür.

●Doğrudan geçişli disk erişimi ve dinamik depolama eklemesi gibi yeni depolama özellikleri sayesinde sanal aygıtlar (VM) daha fazla veriye erişebilmekte,harici programlar ve hizmetler de VM’ler üzerinde saklanan daha fazla erişim hakkı kazanmaktadırlar.

Windows Server Virtualization (WSv) ana sistemlerinin ya da WSv sistemleri üzerinde çalışan sanal aygıtların clustering yapılması ve sanal aygıtların çalışırken yedeklenmesi, sanallaştırılmış sunucularınızı yüksek seviyede erişilebilir kılar.

●Yeni yönetim araçları ve performans sayaçları sayesinde sanallaştırılmış bir ortamın yönetimi ve denetlenmesi çok daha kolay hale gelir.

Terminal Services (TS) RemoteApp ve TS Web Access ile,uzak bir konumdan erişilebilen programların,tek bir tıklamayla açılmasına ve son kullanıcıya ait yerel aygıt tarafında kesintisiz çalışıyormuş gibi gözükmesini sağlar.Uygulamalar tamamen Terminal Server üzerinde host edilip çalıştırılmaktadır.

TS Gateway,herhangi bir VPN bağlantısına ihtiyaç duymadan,Windows tabanlı programlara güvenli olarak uzaktan erişim sağlanabilmektedir.

TS Licensing Manager,her bir Client Access Licence(CAL) takip edilebilmesini sağlamaktadır.

WEB

Windows Server 2008 ile birlikte Internet Information Services 7.0(IIS 7.0) hayatımıza katılmıştır.IIS 7.0,bir Web sunucusu oluşturabilmek,şirket içi veya şirket dışından güvenli bir şekilde erişim yapabilmek için tasarlanmıştır.IIS 7.0 ile birlikte Web uygulamaları ve hizmetleri geliştirilebilir,bunlar güvenilir bir şekilde saklanabilir.Önceki versiyonlarına nazaran IIS 7.0’ın yönetimi kolay bir platform üzerinden yapılmaktadır.Windows Web platformu için yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi,IIS 7.0’ın daha üstün seviyede esneklik ve denetim sağlamak üzere bileşenleştirilmiş bir mimari içermesidir.

IIS 7.0 ayrıca,zaman kazandıran daha basit yönetim ve sorun giderme yetenekleri ile geniş kapsamlı özellikler de sunmaktadır.IIS 7.0,.NET Framework 3.0 ile birlikte kullanıcılar ile veriler arasında bir bağlantı kurarak,kullanıcıların bu verileri sanallaştırmalarını, paylaşmalarını ve bilgiler üzerinde işlem yapmalarını sağlamaktadır. Buna ek olarak IIS 7.0, Microsoft’a ait ASP.NET,Windows Communication Foundation Web hizmetleri ve Windows SharePoint Services gibi Web platformu teknolojileri ile de entegre bir şekilde çalışabilmektedir.Şimdi buyrun madde madde gelen yeniliklere değinelim.

●Modüler tasarımı ve kurulum seçenekleri,sadece ihtiyaç duyulan özelliklerin kurulmasına olanak tanır.IIS 7.0 ile saldırı alanı azaltılmıştır.Aynı zamanda yama yönetimi de çok daha kolay hale gelmiştir.

●Yeni görev tabanlı yönetim arabirim olan IIS Manager ile birlikte yeni bir appcmd.exe komut satırı aracı,yönetimi çok daha kolay hale getirmektedir.

●Site’lar arası dağıtım sayesinde herhangi bir ilave konfigürasyona gerek duymadan Web sitesi ayarlarını birden fazla Web sunucusu arasında kolaylıkla kopyalayabiliriz.

●IIS üzerindeki uygulamaların ve sitelerin yönetimini delegasyon yaparak,Web sunucusuna ait farklı parçalar üzerinde sadece ihtiyacı olan kişilere kontrol hakkı tanıma imkânı sağlıyabiliriz.

●IIS 7.0 geniş kapsamlı tanımlama,sorun tanılama ve giderme araçlarına sahiptir.Bu şekilde herhangi bir problemi daha kolay izole edebilme yeteneğine sahiptir.Aynı zamanda yürütülen işlevlerin daha kolay görüntülenmesini ve takip edilmesi sağlanmaktadır.

●Yeni bir yönetim Yazılım Programlama Arayüzü(API) sayesinde, Microsoft Web Administration yoluyla IIS konfigürasyonunu XML formatlı dosyalarda daha kolay düzenleyebilmekteyiz.

●IIS 7.0,gelişmiş uygulama havuzu sayesinde,siteleri ve uygulamaları daha üstün seviyede güvenlik ve güvenilirlik sağlamaları için birbirinden izole durumda tutar.

●PHP uygulamaları, Perl kodları ve Ruby uygulamalarını güvenilir şekilde işletebilecek hızlı CGI desteği bulunmaktadır.

●IIS 7.0,ASP.NET özellikleriyle daha sıkı entegrasyon içerisinde çalışmaktadır.Aynı zamanda ASP.NET üzerindeki tüm Web platformu ayarları için tek bir konfigürasyon dosyası kullanılmaktadır.

●Esnek genişletilebilirlik modeli sayesinde yerel ya da yönetimli kod kullanan yeni modüllerin eklenmesi gibi kişiselleştirme yeteneklerinden faydalanılabilir.

Gerçek uygulama xcopy dagıtımı

GÜVENLİK

Windows Server 2008 bugüne kadar çıkarılmış en güvenli Windows Server işletim sistemidir.Server 2008,problemlere karşı daha üstün bir koruma sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.Ayrıca yeni teknolojileriyle,networklerinize, şirket içindeki serverlarınıza, verilerinize ve kullanıcı hesaplarınıza yetkisiz erişimi engellemektedir.Windows Server 2008 önceki sürümlere göre sağlamlaştırılmış,birçok kimlik ve erişim teknolojisini bir araya getirmiştir.Bunların yanında sunucu altyapınızı, verilerinizi ve işletmenizi korumanıza yardımcı olan ilke tabanlı bir ağın dağıtımını daha kolay yapabilmek üzere birçok güvenlik yeniliği de içerir.

Security Configuration Wizard(SCW), yöneticilerin server işletim sistemlerinin ve üzerlerinde yüklü olan server rollerinin güvenliğini sağlayabilmek için kullanılabilecek olan bir uygulamadır.Böylelikle çok daha sağlam ve daha güvenli bir sunucu ortamı elde edilmiş olur.

●Entegre Genişletilmiş Group Policy ayarları.Windows Server 2008 ile 800’ün üzerinde yeni Group Policy ayarı gelmiştir.Group Policy’ye eklenen çok sayıda yeni ayar ve konfigürasyon ile daha güvenli bir yapıya sahip olabilmekteyiz.Bu şekilde Group Policy etkinliğide artırılmış olup yönetilebilecek alanların sayısını artırılmıştır.Group Policy Management Console(GPMC) ile de Group Policy’lerin etkili şekilde oluşturulması ve yönetimi sağlanmaktadır.

Network Access Protection (NAP), sizin belirlemiş olduğunuz güvenlik ilkelerine uyum göstermeyen aygıtların erişimini engelleyerek ya da sağlık sorunlarını gidererek, ağınız ve sistemlerinizin virüslü ya da sağlık durumu belirtilmemiş aygıtlar tarafından tehlikeye atılmamasını sağlar.Örneğin,Şirket networküne bağlanacak bir sistemde belirli updatelerin yüklenmiş olmasını,üzerinde antivirüs uygulamasının bulunması ve firewall bileşeninin aktif olmasının gerekliliği ile alakalı policy’ler oluşturabilirsiniz.Böylece bu gereksinimleri karşılamayan sistemler ağa bağlanamıyacaktır.

User Account Control(UAC), kötü niyetli yazılımlara karşı koruma sağlayan yeni bir kimlik denetimi mimarisi sağlar.

●Microsoft’un yeni çekirdek şifreleme uygulama programlama arayüzü (API) Cryptography Next Generation (CNG), hem standart hem de kullanıcı tanımlı şifreleme algoritmalarına destek vererek daha üstün seviyede şifreleme esnekliği sunmanın yanında, şifreleme anahtarlarının daha etkili şekilde oluşturulmasını, depolanmasını ve geri alınmasını sağlıyor.

Read Only Domain Controller (RODC),AD veritabanınızın salt okunur bir replikasının tutulmuş olduğu sunucu rolü olarak nitelendirebiliriz.Birden fazla şubesi olan şirket senaryolarında fiziksel güvenliği düşük olan şubelere, Active Directory Servisinin kurulması problemlere sebebiyet verebilir.RODC sayesinde IT yöneticileri, uzak lokasyonlarına da gönüll rahatlığı ile Domain Controller makinası kurabilmektedir. RODC,Read-only çalıştığından dolayı işi bilmeyen bir çalışanın Active Directory üzerinde yapabileceği hataların bütün forestı etkilemesi engellenmiştir.

RODC’nin sağladığı yararlardan bir diğeri ise, RODC üzerine logon olan kullanıcıların UserName ve Password bilgilerinin cahcelenmesi.RODC,İlk logon olma girişiminde girilen User Credential bilgilerini, writeable DC de yeralan bilgiler ile karşılaştırır, eğer onaylanırsa kullanıcının logon olmasına izin verilir ve cahceleme işlemi gerçekleştirilir.Evet arkadaslar, şöyle bir RODC kavramını açıkladıktan sonra, gelelim kurulum işlemlerinden bahsetmeye.

Active Directory Federation Services (AD FS),Windows Server 2003 R2 ile birlikte tanışmış olduğumuz rollerden biriydi.Çoklu Active Directory forest ortamlarının birbirine bağlanarak bir federasyon yapısının oluşturulması sağlanmaktadır.Bu şekilde farklı Directory Service bilgileri kurulan bu federasyon sayesinde birbirleri ile paylaşılabilmektedir.Bu şekilde karşılıklı olarak dizin bilgileri paylaşılabilmektedir. Girilen tek bir kullanıcı adı ve şifresi ile birden fazla hizmet almayı sağlayan bir yapıyı desteklemektedir.

Active Directory Certificate Services (AD CS).Kurumlar,organizasyon içerisinde kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını,Servisleri doğruluyabilmek için CA servisini kullanabilir.ADCS kuruluşların,sertifika dağıtım ve yönetiminde güvenli,etkin ve uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

Active Directory Rights Management Services (AD RMS),etkinleştirilmiş uygulamalarla birlikte kurumunuzun dijital bilgilerine yetkisiz kullanıcılar tarafından erişim yapılmasını engellemektedir.RMS ile belgelerimizi dilediğimiz insanlar ile paylaşabildiğimiz gibi,bu dökümanların sadece bu insanlarda kalması gibi özel ayarlarda yapabilmekteyiz.

BitLocker Drive Encryption, çalınma ya da kaybolma durumlarında server üzerindeki bilgilerimizin kötüye kullanılmasına ya da veri hırsızlığına karşı daha üstün seviyede koruma sunar.Donanım tabanlı bu şifreleme sayesinde verilerimizin güvenliğini daha kolay sağlayabiliriz.BDE, bilgisayarımızın hard disk sürücüsünü koruma amaçlı olarak geliştirilmiş bir ürün olup, Windows volume yani dinamik disk bölümünün tamamını şifreleyerek yetkisiz kullanıcıların Windows dosya ve sistem koruyucularını kırmasına ya da offline olarak güvenli sürücü üzerinde bilgi görüntülemesine engel olmayı sağlamaktadır.

Yüksek Performanslı İşlemler için Server 2008

Windows Server 2008’in sağladığı avantajlardan bir diğeride yüksek performanslı bilgi-işlem (HPC) ortamları oluşturabilmemizdir.Bu avantajlar Windows HPC(High Performance Computing) Server 2008’e kadar uzanmaktadır.Server 2008 üzerinde 64-BIT teknolojisinde oluşturulmuştur;binlerce işlemci çekirdeğini etkili bir şekilde ölçeklendirebilir ve bilgi işlem ortamınızın karmaşıklığını azaltır.Windows HPC Server 2008,masaüstü uygulamalarından,clustering çözümlerine kadar uzanan zengin ve daha geniş bir kapsamda kullanılmaktadır. Bunun yanında dağıtımı,yönetimi ve mevcut altyapınızla entegrasyonu oldukça kolay,geniş kapsamlı bir dağıtım, yönetim ve görüntüleme araçlar seti de içermektedir.

Evet arkadaşlar,Server 2008 ile alakalı bir makalenin daha sonuna geldik.Bu bölümde Server 2008 ile gelen yeniliklerden bahsettik.Bir başka makalede görüşmek üzere.

Hoşçakalın..

Close