Bünyemizde Lync Server 2013 ile Office Web App sunucusunu kullanmaktayız. Bu sunucu rolü, Powerpoint sunumlarının render edilerek paylaşım sırasında kullanılmasını sağlamaktadır. Entegrasyon işlemlerini aşağıdaki referans makale ile gerçekleştirebilirsiniz.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219458.aspx

Sunum paylaşımı sırasında aşağıdaki hata mesajını alırsanız, deep dive troubleshooting yapmanız gerekmektedir.

some presenting features are unavailable due to server connectivity issues

İlk olarak OfficeWebApps konfigürasyonunu kontrol etmelisiniz.

İkinci kontrol noktası, WebApp sunucusu üzerinde IIS’e bind edilmiş olan SSL sertifikası olabilir. HTTP80 ve HTTP809 web sitelerinin 443 portuna, Public SSL sertifikasının assign edilmiş olması gerekmektedir.

Üçüncü olarak, Front End sunucusu üzerinden Web App sunucusunun düzgün bir şekilde publish edilmiş olması gerekiyor. Ek olarak Front End sunucusu üzerindeki Lync Server loglarına 41032’nin gelmiş olması gerekmektedir. Bu Event ID, Office Web App’in düzgün bir şekilde yüklendiğini göstermektedir.

Tüm bu konfigürasyonun testi için Web App URL’ine girmeyi deneyebilirsiniz.

Tüm bu aşamalardan sonra Powerpoint paylaşımı yaparken aynı hata mesajını alıyorsanız artık Firewall/Network erişimlerinden şüphelenebilirsiniz. Office Web App ile ilgili loglar, C:\ProgramData\Microsoft\OfficeWebApps\Data\Logs\ULS yolunda yer almaktadir. Bu logları anlamlı bir hale getirmek veya Real Time olarak izlemek için ULS Viewer aracını kullanabilirsiniz.

Bingo! dememizi sağlayan log seçili olan’dır. Bu log detayında Web App sunucusunun Edge sunucusuna erişemediğini görüyoruz. DMZ’de yer alan Edge sunucusu gibi, Web App sunucusu da Perimeter’da barındırılabilir. Eğer Local’de ise Edge sunucusu ile görüşmesi gerekmektedir.

12/28/2016 16:17:24.40 w3wp.exe (0x2934) 0x5A18 Office Web Apps WAC Hosting Interaction adhrk Unexpected HttpRequestAsync, (WOPICheckFile,WACSERVER) no response [WebExceptionStatus:ConnectFailure, url:https://lyncext.yildirimgroup.com/DataCollabWeb/wopi/files/5-1-1DE1912?access_token=REDACTED_163&access_token_ttl=0, exception:System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server —> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 10.36.68.3:443 at System.Net.Sockets.Socket.EndConnect(IAsyncResult asyncResult) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) — End of inner exception stack trace — at System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) at Microsoft.Office.Web.Apps.Common.HttpRequestAsync.GetResponseCallback(IAsyncResult asyncResult)] 032e264b-b18d-4f99-8d15-83f42c5e6604

Office Web App ile Lync Edge sunucusu arasında erişim açıldıktan sonra problemimiz düzeldi.

Close