Gün geçmiyor ki garip ve değişik problemler peşimi bırakmıyor 🙂 Lync Server 2013’ü SFB Client ile beraber kullanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sertifikasını yenileyip, test etmeye başladım. Internal ve Internet kullanıcılarında bir problem ile karşılaşmadım ki, her yıl düzenli yaptığımız bir prosedür zaten. Mobil tarafta Android’de sıkıntısız çalışırken IOS 10.1.1 – Iphone 6 çalışmadığını gördüm. Public sertifikayı Godaddy’den alıyoruz.

Telefon üzerinde ki logları kendime mail attığımda aşağıdaki açıklamalar dikkatinizi çekiyor; (SFBIOS.LOG)

2016-11-24 10:45:49.284 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcwaAppSession.cpp:1069 CUcwaAppSession::setNewActualState() state=0
2016-11-24 10:45:49.285 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type failed_request:
2016-11-24 10:45:49.291 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.295 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type failed_request:
2016-11-24 10:45:49.299 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.302 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type failed_request:
2016-11-24 10:45:49.305 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.309 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type failed_request:
2016-11-24 10:45:49.311 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.315 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.318 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryTransition:
2016-11-24 10:45:49.321 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInAutoDiscoveryEnd:
2016-11-24 10:45:49.324 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type SignInEnd:
2016-11-24 10:45:49.327 SfB[204:16eaf3000] INFO UTILITIES CHttpStreamPool.cpp:599 Releasing stream 0x74113710.
2016-11-24 10:45:49.329 SfB[204:16eaf3000] INFO UTILITIES CHttpStreamPool.cpp:599 Releasing stream 0x741141c0.
2016-11-24 10:45:49.333 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CCertificateProvisioningService.cpp:550 Clearing certificate from transport: 2ffd04a3-c10f-49df-a28d-5e9e0422415c
2016-11-24 10:45:49.336 SfB[204:1b6a57c40] INFO UTILITIES CiOsAppStateQuery.hxx:255 Clearing keep-alive timer callback
2016-11-24 10:45:49.337 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CAlertReporter.cpp:64 Alert received! Category 1, Type 201, level 0, error E_DnsError (E2-2-11), context ”, hasAction=false
2016-11-24 10:45:49.338 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CAlertReporter.cpp:116 Alert cleared of Category 1, Type 201, cleared 0 alerts
2016-11-24 10:45:49.339 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CTransportRequestRetrialQueue.cpp:735 Response received for req. OnlineTenantAutoDiscover(0x1048a1ac0): S_OK (S0-0-0) (Success); Done with req.; Stopping resend timer
2016-11-24 10:45:49.339 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.340 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.340 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.340 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.341 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.341 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.342 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CUcmpMeetingsManager.cpp:966 queryCapability fails. Actual State 0
2016-11-24 10:45:49.342 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIManager.m:185 updateRootViewControllerWithDesiredState: 1 andActualState:0
2016-11-24 10:45:49.343 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIManager.m:303 IpaApplication:isAnonymousFallbackMeetingInProgress = 0
2016-11-24 10:45:49.343 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIManager.m:304 IpaApplication:isAnonymousSession = 0
2016-11-24 10:45:49.343 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIManager.m:192 currentRootViewControllerType: 2, desiredRootViewControllerType:1
2016-11-24 10:45:49.373 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:30 Telemetry Service update custom dimension:SignInState with value:Signed Out
2016-11-24 10:45:49.375 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:20 Telemetry Service Tier:IPATelemetryPrivacyTier1, event:SignInFinished, Attributes:{
Canceled = 0;
DurationMs = 2271;
ErrorCode = None;
FinishedInState = SignedOut;
InitiationPoint = SignInButton;
SignInCorrelationId = “B664D27A-42C0-460A-B0FD-F1A82B6202B1”;
}
2016-11-24 10:45:49.376 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type UITelemetryEvent:
2016-11-24 10:45:49.378 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:20 Telemetry Service Tier:IPATelemetryPrivacyTier1, event:SignInScenario, Attributes:{
Canceled = 0;
DurationMs = 2271;
ErrorCode = None;
FinishedInState = SignedOut;
InitiationPoint = SignInButton;
SignInCorrelationId = “B664D27A-42C0-460A-B0FD-F1A82B6202B1”;
}
2016-11-24 10:45:49.379 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:20 Telemetry Service Tier:IPATelemetryPrivacyTier2, event:ApplicationActualStateChanged, Attributes:{
LastState = IsSigningIn;
NewState = IsSignedOut;
SignInCorrelationId = “B664D27A-42C0-460A-B0FD-F1A82B6202B1”;
}
2016-11-24 10:45:49.379 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type UITelemetryEvent:
2016-11-24 10:45:49.381 SfB[204:1b6a57c40] INFO APPLICATION CClientTelemetryProvider.cpp:394 Sending telemetry to ARIA for type UITelemetryEvent:
2016-11-24 10:45:49.384 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIAlertMapper.mm:35 Mapping error code = 0x2202000b, context = , type = 201
2016-11-24 10:45:49.386 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBUIAlertMapper.mm:1969 Mapped error message is ‘Sunucuya baƒülanamƒ±yoruz. Aƒü baƒülantƒ±nƒ±zƒ± ve sunucu adresinizi doƒürulayƒ±p yeniden deneyin.
2016-11-24 10:45:49.386 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:20 Telemetry Service Tier:IPATelemetryPrivacyTier2, event:AlertRaised, Attributes:{
AlertType = AutoDiscoveryAlert;
ErrorCode = “E_DnsError (E2-2-11)”;
StringMapped = Yes;
}
2016-11-24 10:45:49.538 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:25 Telemetry Service record visit to view: CMCredentialsTable
2016-11-24 10:45:51.630 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:20 Telemetry Service Tier:IPATelemetryPrivacyTier2, event:ShowAdvancedOptionsTapped, Attributes:(null)
2016-11-24 10:45:55.116 SfB[204:1b6a57c40] INFO UI SFBTelemetryTracingProvider.mm:25 Telemetry Service record visit to view: CMLogging

 

Problem çözümü için Godaddy Certificate Repository ‘de yer alan güncel Intermediate sertifikalarını Lync Server Reverse Proxy sunucunuza kurup restart etmelisiniz.

https://certs.godaddy.com/repository

2016-11-24_21-08-03

Close