Exchange Server 2013 ve Lync Server 2013 OWA entegrasyonu içni sırasıyla aşağıdaki komutların Exchange ve Lync sunucularında çalıştırılması gerekmektedir. Öncelikle Exchange CAS sunucularında herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. CAS’da yüklü olan ve IIS-SMTP servislerine assign edilmiş olan sertifika’nın Mailbox sunucularına yüklenmesi gerekmektedir.Mailbox’a yüklenen sertifikanın herhangi bir servise assign edilmesine gerek yok.

Tüm Mailbox Sunucularında aşağıdaki komutlar yazılır.

Get-ClientAccessServer | fl fqdn, AutodiscoverServiceInternalURI (Eğer eklenmemiş ise AutodiscoverServiceInternalURI’yi ekleyin.)

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Scripts\Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1 -AuthMetadataUrlhttps://autodiscoverurl/metadata/json/1 (size ait URL’i girmelisiniz) -ApplicationType Lync

Get-ExchangeCertificate (IIS ve SMTP servislerine assign edilmiş sertifikayı bu komut ile öğrenebilirsiniz.)

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -InstantMessagingEnable $True -InstantMessagingType OCS

C: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\Owa altında yer alan web.config içerisine <appSettings> değerinden sonra aşağıdaki satırlar eklenir. Her mailbox sunucunda bu işlem yapılır.

<add key=”IMCertificateThumbprint” value=”BackEnd Certificate Thumbprint “/>
<add key=”IMServerName” value=”Lync Server FQDN” />

C:\Windows\System32\Inetsrv\Appcmd.exe recycle apppool /apppool.name:”MSExchangeOWAAppPool” Komut satırından OWA App recycle edilir. 

Get-OwaVirtualDirectory | Set-OwaVirtualDirectory -InstantMessagingCertificateThumbprint BackEnd Certificate Thumbprint -InstantMessagingType OCS -InstantMessagingEnabled $true -InstantMessagingServerName Lync Server FQDN

Set-OwaVirtualDirectory -Showmailboxvirtualdirectories -server Mailbox Server FQDN -InstantMessagingCertificateThumbprint BackEnd Certificate Thumbprint -InstantMessagingType OCS -InstantMessagingEnabled $true -InstantMessagingServerName Lync Server FQDN

 

Lync Server tarafında aşağıdaki komutlar yazılır.

New-CsTrustedApplicationPool -Identity OWA FQDN -Registrar Lync Server FQDN -Site Lync Site Name -RequiresReplication $false

New-CsTrustedApplication -ApplicationId OutlookWebAccess -TrustedApplicationPoolFqdn OWA FQDN -Port 5199

Enable-CsTopology

 

Well Done!

2016-01-27_10-54-55

Close