Microsoft’un neredeyse bütün işletim sistemlerinde bulunan gizli paylaşımları temelli olarak kapatmak için aşağıdaki register keyini kullanabilirsiniz..Aslında yönetim amaçlı kullanıma açık olan bu paylaşımlar bazen sıkıntılara sebebiyet verebilir.

Windows Server 2003:

HKEY_LOCAL_MACHINE Key: SYSTEMCurrentControlSetServicesLanManServerParameters

Altına AutoShareServer isimli yeni bir tane Dword  oluşturup değer olarak 0 vermeniz yeterlidir.

Windows Xp:

Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE Key: SYSTEMCurrentControlSetServicesLanManServerParameters

Altına AutoShareWks isimli yeni bir tane Dword  oluşturup değer olarak 0 vermeniz yeterlidir.

Not:Yapılan değişikliklerin geçerli olması için makinaları restart etmeniz gerekmektedir.

Close