Active Directory kullanıcılarının SID bilgisini export etmek için aşağıdaki iki farklı komutu kullanabilirsiniz. GUI üzerinden de alınabilecegi gibi, Powershell kullanımı ile hızlı ve liste şeklinde temin edebilirsiniz.

wmic useraccount get name, sid

Get-Wmiobject win32_useraccount | select name, sid | export-csv c:\ExportSID.csv

Close