Active Directory’de fotoğrafı olmayan kullanıcıların listesini almak için aşağıdaki script’i kullanabilirsiniz.

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “DC=<domain>,DC=<local>” -properties thumbnailPhoto | ? {!$_.thumbnailPhoto} | Select Name

PowerShell 3.0 ile IP Konfigürasyonunu Öğrenmek

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close