Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarımızdan biri, Mobil cihazında mail hizmetinin çalışmadığını bildirdi. Kontrol edilmesi gereken o kadar kondisyon var ki, bir de Exchange 2010’dan 2013’e Cross Forest Migration yapıyorsanız.1.200 Mailbox’da çalışan bir hizmet neden bir mailbox’da çalışmaz diye başlayan süreç sizi ActiveSync logları içerisine sürekleyerek adım adım problem çözümü yapmanızı gerektirecektir. Tüm log trafiğimiz Mailbox sunucusu üzerinde ki IIS’den üretilerek C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1 ve W3SVC2 içerisinde tutulmaktadır. Tüm erişimler ile ilgili loglar tutulduğu için sadece ActiveSync’e ait verileri ayıklamak biraz zor olabiliyor. Bundan dolayı sadece ActiveSync loglarını export etmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Tarih formatı gereği, 18 ve 19 Aralık 2016’ya ait loglar export edilecektir.

[PS] C:\>Export-ActiveSyncLog -Filename:”C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC2\u_ex161218.log” -StartDate:”2016-12-18″ -EndDate:”2016-12-19″ -UseGMT:$true -OutputPath:”c:\source\”

Komut çıktısı toplam 6 adet dosya verecektir, bunlar;

-Servers.csv: Sunucuların ActiveSync hit bilgisi.

-Hourly.csv: Saat by saat ActiveSync aktivitesi.

-StatusCodes.csv: ActiveSync taleplerine karşılık gelen Status Code bilgisi

-PolicyCompliance.csv: Uygulanan ActiveSync policy’sinden etkilenen cihaz listesi.

-UserAgents.csv: Kullanıcı başına hit bilgisi.

-Users.csv: ActiveSync’i açık olan kullanıcı listesi.

Bu dosyalardan özellikle Status Code’u kullanarak, hatalara karşılık gelen kodları kullanarak çözüme gidebilirsiniz. Ek olarak aşağıdaki web sitesinde paylaşılan Script ile ActiveSync kullanımı ile ilgili düzenli raporlar alabilirsiniz.

http://port25guy.com/2013/03/25/how-to-get-a-report-of-active-sync-devices-in-exchange-2010exchange-2013/ 

Close