Geçtiğimiz günlerde Exchange 2010’dan Exchange 2013’e Cross Forest Migration projesini tamamladık. Daha doğrusu bizim için önem derecesi yüksek kullanıcı mailbox’larının taşıması tamamlandı. Yurt dışı lokasyonlarındaki kullanıcıların eski sunucu üzerindeki maillerini klasik pst import/export methodu ile taşımaya karar verdik. Bu sebeple eski domain ortamı ile yapılmış olan Forest Trust’ı sildim. Exchange sunucuları üzerindeki logları incelediğim de aşağıdaki hata mesajı dikkatimi çekti.

MSExchange Availability Error 4025

Process 24028: Failed to connect to the Active Directory in the remote forest xxx. Please check for misconfigurations on the ServiceBinding attribute on the Service Connection Point object CN=xxx,CN=Microsoft Exchange Autodiscover,CN=Services,CN=Configuration,DC=xxx,DC=xxx in the Active Directory. The connection error is: Microsoft.Exchange.Data.Directory.NoSuitableServerFoundException: No suitable domain controller was found in domain ‘xxx’. Errors:

Her ne kadar Trust silinmiş olsa dahi, Configuration Partition’da artıklar kaldığı aşikar. ADSIEDIT ile CN=Availability Configuration,CN=xxx,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=xxx,DC=xxx yoluna giderek eski domain’e ait kayıtları silebilirsiniz.

Logları kontrol ettiğinizde hata mesajının tekrarlamaması gerekiyor.

Close