Tag Archives PowerTip

Powershell 3.0 ile yeni gelen cmdlet'leri kullanarak işletim sistemi seviyesindeki bir çok işlemlerimizi kolaylaştırabiliriz.Bugün kullanacağımız Get-ADDomainController cmdlet'i Active Directory modülü içerisinde yer almaktadır.Wildcard kullanımı ile komutu daha zengin bir hale getirebiliyoruz. Ortamınızdaki bütün Domain Controller sunucularının ismini ve işletim sistem versiyonlarını öğrenmek için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz. Get-ADDomainController -Filter * | select name, operatingsystem

Windows Powershell 3.0 ile bir çok yeni cmdlet gelmektedir.Bunlardan biriside, Get-Command ve Get-Content komutudur.Örneğin, Powershell üzerinde aşağıdaki komutu kullanarak VB Script'lerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Get-Command -Name slmgr.vbs | Get-Content | more Get-Command -Name *.vbs -CommandType application | select path

Windows Powershell 3.0 ile bir çok yeni cmdlet gelmektedir.Bunlardan biriside, Show-ControlPanelItem ve Get-ControlPanelItem komutudur.Örneğin, aşağıdaki komutu kullanarak Powershell üzerinden Windows Firewall konsolunu açabilirsiniz. Show-ControlPanelItem *firewall* Get-ControlPanelItem 'Windows Firewall'

Close