Windows Powershell 3.0 kullanarak Active Directory üzerindeki kullanıcıların şifresinin en son ne zaman değiştirildiğini öğrenebilirsiniz.

DSQuery * “CN=TestUser,CN=Users,DC=<YourDomainName>, DC=<Com>” –Attr PwdLastSet

w32tm.exe /ntte 130187706386006320

Active Directory Kullacısının Şiresi Ne Zaman Değiştirildi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close