Exchange 2013 RTM veya Exchange 2013 CU1 kullanıyorsanız, kurum içinde mail atan bazı uygulamalardan aşağıdaki gibi hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz.

451 4.7.0 Temporary server error. Please try again later. PRX5
And in the connectivity logs you may see
NS server returned ErrorRetry reported by 0.0.0.0. [Domain:Result] = server.domain.com:ErrorRetry
(The DNS query for ‘Undefined’:’internalproxy’:’00000000-0000-0000-0000-000000000000′ failed with error : ErrorRetry)

-Bu durumun sebebi, Exchange Server 2013’deki Default FrontEnd Receive Connector’ünün varsayılan olarak tüm network kartlarına bind edilmesidir.

dns-front-end-transport

-İlk olarak sadece sunucunun kullanmış olduğu IP adresi bind edilmelidir.Ek olarak IPv6’da kaldırılabilir.

2

-Host dosyasına Exchange sunucusunun ismi ve fqdn’i girilmelidir.

10.1.1.1 ExchangeHostName
10.1.1.1 ExchangeFQDN(server.domain.local)

Close