Top Menu

Kategori Arşivi SCRIPTS

Aşağıda yer alan script ile paylaşıma açılmış olan yazıcıları istediğiniz makinaya tanıtabilirsiniz.Örneğimizde, kendi makinamıza(127.0.0.1) PrintServer üzerinde tanımlı olan Hp yazıcıyı ekledik.Bilgileri kendi yapınıza göre güncelleyerek, içeriği notepad'e atıp .VBS olarak kaydedip kullanabilirsiniz. strComputer = "127.0.0.1" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" & strComputer & "rootcimv2") Set colPrinters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * From Win32_Printer Where Local = TRUE") If colPrinters.Count = 0…

Aşağıdaki script kullanılarak bilgisayarlarınızı domain'e alabilirsiniz.Örneğimizde, Smakbuloglu domaininde Administrator yetkisi ile domain üyelik işlemi gerçekleştirdik.İçeriği notepad'e atıp, uzantısını .VBS olarak kaydedip çalıştırabilirsiniz. Const JOIN_DOMAIN = 1 Const ACCT_CREATE = 2 Const ACCT_DELETE = 4 Const WIN9X_UPGRADE = 16 Const DOMAIN_JOIN_IF_JOINED = 32 Const JOIN_UNSECURE = 64 Const MACHINE_PASSWORD_PASSED = 128 Const DEFERRED_SPN_SET = 256 Const INSTALL_INVOCATION = 262144 strDomain =…

Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruba üye yapabilirsiniz.Örneğin, Serhad isimli kullanıcıyı Power Users grubuna üye yaptık.İçeriği notepad'e yapıştırıp uzantısını .VBS yaparak kullanabilirsiniz. strComputer = "." Set objGroup = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Power Users") Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Serhad") objGroup.Add(objUser.ADsPath) Aşağıdaki script ile kullanıcılarınızı gruplardan silebilirsiniz.Örneğin, Smakbuloglu domainindeki Deneme isimli kullanıcıyı Local Administrators grubundan sildik.İçeriği notepad'e yapıştırıp uzantısını…

Pc yazan yere yeni bilgisayar ismini girip, dosya uzantısını VBS yaparak çalıştırabilirsiniz. strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & "rootcimv2") Set colComputers = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_ComputerSystem") For Each objComputer in colComputers err = objComputer.Rename("Pc") Next

Local Administrator şifresini değiştirmek için aşağıda yer alan script'i kullanabilirsiniz.Password yazan yere yeni şifreyi yazıp, VBS olarak kaydedip çalıştırıyoruz. strComputer = "." Set objUser = GetObject("WinNT://" & strComputer & "/Administrator, user") objUser.SetPassword "Password" objUser.SetInfo

Network üzerinde paylaşıma açılmış olan bir klasörü clientlara Map yapmak için aşağıdaki Batch File veya VBS Script’i kullanabilirsiniz. 1)Batch File Net use Z: \1.1.1.1share /user:domainusername password 2)VBS Script Option Explicit Dim objNetwork, strRemotePath1 Dim strDriveLetter1 strDriveLetter1 = "M:" strRemotePath1 = "\1.1.1.1share" Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network") objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter1, strRemotePath1

Kurumsal projede gerçekten işime çok yarayan bu script’i sizinle paylaşıyorum.Bu script,3 dakika’da bir otomatik olarak ALT+TAB yapmaktadır.Aşağıdaki yazan kodları bir notepad’e yazıp kaydedin ve uzantısını .VBS olarak değiştirin.İsterseniz Group Policy aracılığıylada kullanabilirsiniz. Option Explicit Dim objShell Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") Do objShell.SendKeys "%+{TAB}" Wscript.Sleep 180000 Loop

Aşağıda belirtilen script ile,istediğiniz ağ sürücüsüne gün gün System State yedek alabilirsiniz.Kodları bir notepad’e yazıp kaydedin ve uzantısını .BAT olarak değiştirin.İsterseniz Group Policy aracılığıylada kullanabilirsiniz. @echo offrem systemstate backup scriptntbackup backup systemstate /m normal /J "Job Systemstate backup" /F \ağ sürücüsü:%DATE%systembackup.bkf

Aşağıdaki script'i bir notepad'a yapıştırıp uzantısını .VBS olarak değiştirip Group Policy ile kullanabilirsiniz.FALSE değeri yerine TRUE yazarsanız Windows Firewall açılacaktır. Set objFirewall = CreateObject(”HNetCfg.FwMgr”) Set objPolicy = objFirewall.LocalPolicy.CurrentProfileobjPolicy.FirewallEnabled = FALSE Aynı zamanda Netsh komutları kullanılarak Windows Firewall kapatılabilir veya açılabilir. netsh firewall>set opmode enable netsh firewall>set opmode disable

Kapat